Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Tis 17 Jan 2017

Våra sponsorer:

Elekta

Novartis

Actavis

Sandoz

Shire

UCB

Combigene

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande 475 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Senaste nyheterna

Nyhetsbrev 2017-01-05
2017-01-05
Två workshops under våren. Utan avgift för medlemmar, lunch och fika betalas av
SES.
Välkomna...
Läs mer »

Workshop 10 februari 2017
2016-10-24 Childhood epilepsies, effects on laguage, cognition and behaviour.
Se under Kurser, SES...
Läs mer »

EPODES Brno 16-20 January 2017
2016-07-03 Comprehensive Epilepsy Surgery Course i Brno 16-20 januari 2017. Gå in på Kurser/ILAE och se...
Läs mer »


Kontakta oss


Så berättar vi mer för dig!
Klicka här»

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline