Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Ons 10 Feb 2016Våra sponsorer:

 

Elekta

Novartis

Actavis

Sandoz

Shire

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande 475 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Senaste nyheterna

San Servolo 2016
2015-11-18 Sommarkursen i San Servolo 2016 handlar om epilepsikirurgi. Se Kurser/ILAE för vidare information....
Läs mer »

Stipendier & Forskningsanslag Margarethahemmet
2015-11-12 Stiftelsen Margarethahemmet utlyser stipendier och forskningsanslag för att stödja patientnära...
Läs mer »

10th Baltic Sea Summer School on Epilepsy
2015-10-21 BSSSE 10, i Trakai, Litauen, 5-10 juni 2016.
Se Meny Kurs / ILAE för vidare information...
Läs mer »


Kontakta oss


Så berättar vi mer för dig!
Klicka här»

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2016 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline