Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 31 Jan 2015Våra sponsorer:

 

Elekta

Novartis


Actavis


Elekta
Viropharma

Eisai

UCB

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande 475 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Senaste nyheterna

9th Baltic Sea Summer School on Epilepsy, Latvia ASugust 2-7, 2015
2014-10-31 Information om BSSSE 9 ligger nu på hemsidan. Gå till Kurs/Kongress / ILAE...
Läs mer »

Handläggningsstöd för epilepsi
2013-01-08 Handläggningsstöd för epilepsi finns nu på hemsidan, de är öppna för alla, inte bara för medlemmar...
Läs mer »


Kontakta oss


Så berättar vi mer för dig!
Klicka här»

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2015 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline