Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Mån 06 Juli 2015Våra sponsorer:

 

Elekta

Novartis


Actavis


Elekta
Viropharma

Eisai

UCB

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande 475 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Senaste nyheterna

2nd Nordic meeting on Dravet syndrome
2015-06-21 Oslo den 25:e september 2015.
Se under Kurser / Kongresser, Externa kurser för vidare information...
Läs mer »

Update on Genetics in Epilepsy and Epilpetic Encephalopathy
2015-04-21 Worskhop torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10-16, Karolinska Sjukhuset.
Gå till meny...
Läs mer »

Nyhetsbrev från SES 2015-04-19
2015-04-01 Nyhetsbrev från SES
Svenska Epilepsisällskapet
2015-04-19
Fyra nyheter !
• Valproatbehandling...
Läs mer »


Kontakta oss


Så berättar vi mer för dig!
Klicka här»

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2015 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline