Ordförande

Heléne Sundelin

Läkare, specialist i barnneurologi
Linköpings Universitetssjukhus
Linköping

Vice Ordförande

Ulla Lindbom

Läkare, specialist i neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Sekreterare

Maria Strandberg

Läkare, specialist i neurologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund

Skattmästare

Helena Gauffin

Läkare, specialist i neurologi
Universitetssjukhuset i Linköping
Linköping

Ledamot/internationell sekreterare

Merab Kokaia

Forskare, professor vid avdelningen för neurologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund

Ledamot/webmaster

Marita Englund

Läkare, specialist i klinisk neurofysiologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Ledamot

Åsa Amandusson

Läkare, specialist i klinisk neurofysiologi
Akademiska Sjukhuset
Uppsala

Ledamot

Rickard L. Sjöberg

Läkare, specialist i neurokirurgi
Norrlands Universitetssjukhus
Umeå

Ledamot

Mirja Gyllensvärd

Läkare, specialist i barnneurologi
Östersunds Sjukhus
Östersund

Ledamot

Johan Zelano

Läkare, specialist i neurologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Ledamot

Ulrika Sandvik

Läkare, specialist i Neurokirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Ledamot

Måns Berglund

Läkare, specialist i Neurologi
Norrlands Universitetssjukhus
Umeå

Hedersledamot

Sigfrid Blom

Sigge var med och grundade Svenska Epilepsisällskapet och var fram till sin pensionering skattmästare i sällskapet.
Sigge är professor emeritus i klinisk neurofysiologi. I Umeå startade han upp den epilepsikurgiska verksamheten tillsammans med neurokirurg Herbert Silfvenius. Han flyttade 1984 till Akademiska sjukhuset, Uppsala, och drog där igång epilepsikirurgin bl a tillsammans med neurokirurg Bo Spännare.
Sigge var en av de drivande i starten av det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi och var den nationellt registeransvariga fram till sin pensionering 1994. Sigge Blom gick ur tiden den 19 juli 2018.

Hedersledamot

Ingmar Rosén

Ingmar Rosén är professor emeritus vid avdelningen för klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingmar Rosén är en av de ledande profilerna inom svensk klinisk neurofysiologi med fokus på avancerad EEG diagnostik och nuklearmedicinska studier av cerebralt blodflöde.
Ingemar har varit verksam inom Svenska Epilepsisällskapet och dess styrelse under mycket lång tid (ständig medlem sedan 1994) och varit drivande vad gäller utbildning, forskning och behandlingsriktlinjer.
Ingmar Rosén ingick vidare i den grupp av experter som sammanställde Medicinska Forskningsrådets rapport om Epilepsikirurgi.