Samtliga universitetssjukhus avrapporterar årligen sina epilepsikirurgiska utredningar som leder fram till operation. Detta innebär en fullständig täckning av den epilepsikirurgiska verksamheten i Sverige. I rapporterna återfinns också behandlingsresultaten i form av 2-års uppföljningar samt fr o m rapport 2005 även långtidsuppföljningar, 5 och 10 år och fr.o.m. rapport 2010 även 15 års uppföljning.

Rapporterande enheter:

Årsrapport 2020

Ladda Ner

Årsrapport 2019

Ladda Ner

Årsrapport 2018

Ladda Ner

Årsrapport 2017

Ladda Ner

Årsrapport 2016

Ladda Ner

Årsrapport 2015

Ladda Ner

Årsrapport 2014

Ladda Ner

Årsrapport 2013

Ladda Ner

Årsrapport 2012

Ladda Ner

Årsrapport 2011

Ladda Ner

Årsrapport 2010

Ladda Ner

Årsrapport 2009

Ladda Ner

Årsrapport 2008

Ladda Ner

Årsrapport 2007

Ladda Ner

Årsrapport 2006

Ladda Ner

Årsrapport 2005

Ladda Ner

Årsrapport 2004

Ladda Ner

Årsrapport 2003

Ladda Ner

Årsrapport 2002

Ladda Ner

Årsrapport 2001

Ladda Ner

Årsrapport 2000

Ladda Ner

Årsrapport 1999

Ladda Ner

Årsrapport 1998

Ladda Ner